Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào theo luật BHXH

Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào ? Tính hưởng Bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi của người lao động khi đến đủ điều kiện lãnh, hưởng, nhận BHXH một lần theo quy định. Tuy nhiên việc xác định cách tính, mức hưởng và quyền lợi liên quan sao cho đúng là vướng mắc của nhiều người lao động mà không phải ai cũng hiểu và áp dụng đúng quy định.

Để giải quyết vướng mắc của quý khách hàng về Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào, Chế độ Bảo hiểm xã hội một lần, thủ tục hưởng, lãnh BHXH một lần, Rút tiền BHXH một lần và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài nội dung tư vấn qua Email như hướng dẫn phần cuối bài viết – Luật Minh Gia mở rộng phạm vi giải đáp qua hệ thống Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến

Qua tổng đài luật sư Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần bạn sẽ được chúng tôi tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các vấn đề Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào

+  Luật sư tư vấn cách tính hưởng Bảo hiểm xã hội một lần;

+  Tư vấn, xác định mức bình quân tiền lương, tiền công tham gia bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lãnh, nhận bảo hiểm xã hội một lần;

+  Tư vấn trường hợp thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định chưa đủ số năm cuối quy định thì tính bình quân tiền lương tháng thế nào?

+  Luật sư tư vấn xác định thời gian, số tháng được hưởng BHXH, số tháng được nhận, hưởng BHXH một lần dựa trên thông tin người lao động tham gia BHXH;

+  Tư vấn Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hộiquy định đối với trường hợp  đóng trước năm 2014 và đóng từ năm 2014 trở đi;+  Luật sư tư vấn trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và quy định cụ thể cách tính thế nào?

+ Tư vấn tính mức hưởng BHXH một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện;

+  Tư vấn tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng có tháng lẻ từ tháng 1 đến tháng sáu và từ tháng 7 đến tháng 12 áp dụng thế nào?;

+  Luật sư tư vấn quy định về Nhận/lãnh Bảo hiểm xã hội một lần, quy định cụ thể về rút tiền BHXH một lần theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Chào luật sư Công ty Luật Minh Gia, cho tôi hỏi trường hợp: Công ty tôi có người đóng BHXH được 30 tháng đóng từ tháng 07/2013 đến tháng 12/2015 thì báo nghỉ và không muốn tiếp tục đóng BHXH nữa mà muốn nhận BHXH 1 lần và bảo tính dùm. Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào ? Tôi tính như thế này có đúng không?

  • Tháng 07 đến tháng 12/2013 mức đóng là : 1.765.500 x 6 = 10.593.000 đồng
  • Tháng 01 đến tháng 12/2014 mức đóng là : 1.900.000 x 12 = 22.800.000 đồng
  • Tháng 01 đến tháng 12/2015 mức đóng là : 2.150.000 x 12 = 25.800.000 đồng
  • Tổng thời gian đóng là : 6 + 12 + 12 = 30 tháng
  • Tổng lương đóng là : 10.593.000 + 22.800.000 + 25.800.000 =  59.193.000 đồng
  • Lương bq = 59.193.000/30=1.973.100,  30 tháng đóng tôi tính là được 3 năm (6-12 tháng tính 1 năm ,12-24 tháng tính là 2 năm) 1.973.100×1.5×3 năm=8.878.950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tải Bảng Giá
0888 12 22 12